Reamenajarea si refunctionalizarea Valea Tiglinei

Reamenajarea și refuncționalizarea Valea Țiglinei

Constanța, România, Propunere

Amplasat pe terenul unei foste fabrici de țigle, și împrejmuit de un cartier rezidențial și de funcțiuni mixte, terenul din Valea Țiglinei se află într-o stare de abandon și degradare, nefiind utilizat la potențialul său maxim.

Propunerea echipei noastre se axează pe creșterea accesibilității la nivelul zonei, prin apropierea utilizatorilor/ pietonilor de apă, împreună cu transformarea și conectarea diverselor zone prouse ce se regăsesc pe cele două situri. Astfel, Valea Țiglinei va renaște ca un parc sportiv unitar, ce va utiliza potențialul specific al fiecărei zone, iar Uzina nr.1 va îmbina funcțiunile comerciale cu o serie de facilități ce vor susține activități sportive.

Ca element definitoriu pentru noua ordonare spațială a văii, am ales traseul apei ce o străbate longitudinal. Traseul elementului de apă existent, dar reorganizat, va fi evidențiat încă din punctul său de izvorâre, continuând prin bazine colectoare, urmând o formă sinuoasă, accentuată din loc în loc de o serie de baraje de 60 cm adâncime. Râul își va încheia străbaterea sitului la același diametru ca la izvorâre, și va reapărea mai târziu într-o zonă apropiată sitului. Interacțiunea vizitatorilor cu apa se va face fie la înălțime, printr-o serie de pasarele circulare, ce vor traversa traseul acesteia în puncte cheie, fie în spațiile amenajate în valea apei.

Caracterul existent, cu tentă sălbatică al pădurii Pastragorilor va fi păstrat, abordările aduse acesteia fiind naturale, fără contraste dăunătoare omului si mediului inconjurător. Acest parc, va continua să găzduiască traseul de mountain-biking, dar sub o formă însușită și reorganizată pentru a putea susține si eventuale competiții de sport extrem.

Traseul astfel creat va străbate întreg parcul de-a lungul râului, și va deservi complexul sportiv nou format. Traseele secundare vor avea un caracter sinuos și vor pleca din punctele deja folosite ca intrări pe sit.

MAI MULT

INFORMAȚII

Locație

Constanța, România

Durată

Propus

Suprafață

200.000 m²

Constructor

Cost estimativ

10.000 €

Arhitect șef

Marcel Ionescu-Heroiu   

Proiectat

Inginer stuctural

 

Beneficiar

Privat